Verzoek om voorstellen - Voortgezette Medische Opleiding

Niet-erkende Ziekte en Kwaliteit van Leven Last Geassocieerd met Myasthenia Gravis en de Behandeling ervan.

Over argenx Grants

Besluiten over subsidie aanvragen worden genomen door middel van een formele goedkeuringsprocedure. De Grant Review Commissie beoordeelt aanvragen en keurt ze goed op basis van behoefte, opzet, wetenschappelijke nauwkeurigheid, onafhankelijkheid en naleving. Goedkeuringen hangen af van de beschikbare financiering, het volume van de aanvragen en de mate waarin ze aansluiten bij de interessegebieden van argenx.