Ethiek en Verantwoordelijkheid

Bij argenx zijn we samen op reis om het ondenkbare te realiseren. We werken allemaal hard om een geïntegreerd immunologisch bedrijf op te bouwen en patiënten te bereiken. En daarbij zetten we ons in om de dingen op de juiste manier te doen, de “argenx Way”. Als ieder van ons eerlijk en integer handelt, winnen we het vertrouwen van onze collega's, patiënten en gemeenschappen.

Handelen op de 'argenx-manier' weerspiegelt onze kernwaarden: een manier van werken die innovatie, co-creatie, topkwaliteit, nederigheid en empowerment viert.

Als mede-eigenaren van het bedrijf zijn we allemaal toegewijd aan en verantwoordelijk voor het succes ervan. Ieder van ons draagt bij aan onze reputatie door elke dag onze kernwaarden na te leven en de beste keuzes te maken voor argenx en de vele mensen die we dienen.

U bent verantwoordelijk voor uw persoonlijke acties, en een dergelijke verantwoordelijkheid voor het naleven van de normen en verwachtingen van ons bedrijf weerspiegelt ook uw collega's, argenx en de gemeenschappen die we bedienen.

Dit is belangrijk omdat een cultuur die is ingebed in eerlijkheid en integriteit je in staat stelt om fouten te erkennen zonder angst voor schuld en om na te denken, te leren en vooruit te komen.

Onze verwachting is dat u uw zorgen of vragen over kwesties, inclusief schendingen of mogelijke schendingen van het argenx-beleid, onmiddellijk ter sprake brengt door uw manager, Human Resources, Legal, Compliance of de argenx COMPASS-hulplijn op de hoogte te stellen.

argenx Zakelijke Gedragscode en Ethiek

Kompas Hulplijn

Privacybeleid

argenx Compliance Programma

Bij argenx bouwen we onze cultuur op vanuit de collectieve kracht van het team en de wetenschap dat we samen beter zijn.

We stemmen onze persoonlijke groei af op de gedeelde doelen van de organisatie om een cultuur van naleving en integriteit te behouden.

Het doel van ons Compliance-programma is (1) om schendingen van wetten, regels, voorschriften, evenals de argenx Code of Business Conduct and Ethics, beleidslijnen en procedures te voorkomen of op te sporen en te verhelpen; en (2) het bevorderen van een cultuur van de hoogste ethiek binnen de organisatie.

Ons nalevingsprogramma is afgestemd op de mededeling van het ministerie van Volksgezondheid en Human Services, Office of Inspector General (OIG) "Compliance Program Guidance for Pharmaceutical Manufacturers".

Het argenx Compliance Program bestaat uit de volgende elementen van een effectief complianceprogramma:

 

Bestuur

argenx heeft een Head of Global Compliance aangesteld en een Corporate Compliance Committee opgericht om het algemene nalevingsprogramma te identificeren, te beheren, te riskeren en te overzien

 

Schriftelijke normen

argenx heeft beleidslijnen en procedures opgesteld, waaronder onze Code of Business Conduct and Ethics, die onze fundamentele principes en waarden verwoorden en een kader bieden voor ethisch gedrag binnen onze organisatie

 

Onderwijs en training

argenx heeft een trainingsprogramma om ervoor te zorgen dat medewerkers worden getraind in de verantwoordelijkheden van hun werk en relevante wet- en regelgeving

 

Interne communicatielijnen

argenx bevordert actief de dialoog tussen management en medewerkers. Ons doel is dat alle werknemers weten tot wie ze zich moeten wenden wanneer ze antwoorden zoeken op vragen of mogelijke schendingen van bedrijfsbeleid of -procedures melden

Auditing en monitoring

Het argenx Compliance Program omvat monitoring en auditing om de naleving van de beleidslijnen en procedures van argenx te evalueren

 

Reageren op mogelijke overtredingen

Wanneer argenx zich bewust wordt van mogelijke schendingen van toepasselijke wetten, regels, voorschriften of bedrijfsbeleid en -procedures, zal het bedrijf dit onmiddellijk onderzoeken.

 

Disciplinaire en corrigerende maatregelen

argenx zal werken aan het bepalen van de oorzaak van een onderbouwde overtreding. Om ervoor te zorgen dat de kwestie wordt gecorrigeerd, zal het bedrijf disciplinaire maatregelen nemen en/of hiaten in het proces verhelpen.