Verzoek om voorstellen - Voortgezette Medische Opleiding

Niet-erkende Ziekte en Kwaliteit van Leven Last Geassocieerd met Myasthenia Gravis en de Behandeling ervan.

argenx ondersteunt de onafhankelijke initiatieven van de wereldgezondheidszorggemeenschap (bv. onderzoek, kwaliteitsverbetering en onderwijs) om de resultaten voor patiënten te verbeteren op gebieden met een onvervulde medische behoefte die op één lijn liggen met de medische en wetenschappelijke strategieën van argenx.

Met deze RFP willen wij CME-programma's op de volgende interessegebieden ondersteunen.

Momenteel accepteert argenx geen voorstellen. 

argenx Grants

Over argenx Grants

Besluiten over subsidies worden genomen door middel van een formele procedure voor de beoordeling en besluitvorming inzake subsidies. Het Grant Review Committee beoordeelt aanvragen en keurt ze goed op basis van behoefte, opzet, wetenschappelijke nauwkeurigheid, onafhankelijkheid en naleving. Goedkeuringen hangen af van de beschikbare financiering, het volume van de aanvragen en de mate waarin ze aansluiten bij de interessegebieden van argenx.